Servei de promoció internacional Facebook Twitter Youtube Linkedin warnapp

pla de promociódocumentació d’accionscontacte

Servei de promoció internacional
Accés


L'accés a la documentació del dossier i la galeria d'imatges és reservat als participants de cada acció. Per qualsevol dubte o pregunta poden adreçar-se a: info@plametall.cat


JORNADA
COM ELABORAR EL TEU PLA DE MÀRQUETING INTERNACIONAL ?


Login:
Password:
GICGC - Gremi de la indústria i la comunicació gràfica de Catalunya
Gremi de la indústria i la comunicació gràfica de Catalunya - 08010 . Barcelona * Fax. 93 481 31 61 . E-mail :gremi@gremi.net